Protectia datelor

            INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC. GLOBAL CARPET HOUSE SRL  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: vanzarea de produse conform cod CAEN 4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii instrumentelor fiscale conform legislatiei in vigoare (vanzare de produse pe baza de factura fiscala, etc.). Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea emiterii documentelor fiscale de vanzare aferente achizitiei dvs. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră in calitate de client, precum si organelor fiscal abilitate.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc., oferite de SC. GLOBAL CARPET HOUSE SRL?

  • DA
  • NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată SC. GLOBAL CARPET HOUSE SRL, prin posta (la adresa: Municipiul Radauti, Str, Fabricilor 7 , Judet Suceava ) sau prin email la adresa: office@carpethouse.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.